Przewodniki inne niż zwykle

środa, 8 stycznia 2014

Na wschód nie jedzie już nic


Część 1.

Na wschód nie jedzie już nic


[ Pożegnanie także ze  społeczeństwem epoki przedindustrialnej, w którym stosunki między ludzkie nie miały jeszcze charakteru przedmiotowego, jak to jest dzisiaj, w którym sens i wartość życia nie były mierzone wyłącznie zapobiegliwością i zaradnością, a sukces materialny nie stał się miarą wszystkich rzeczy.  Tam i wtedy liczyły się w dalszym ciągu imponderabilia. ]
 Trasa ucieczki.


[ I oto w Malborku ten potok ( ludzi ) skierowano zapewne na inną trasę , albowiem znalazłam się nieoczekiwanie zupełnie sama przed wielkim mostem. ]
Malbork i most na Nogacie. Fotografia ze strony:  Stary Malbork


Kwitajny (niem. Quittainen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Pasłęk przy DW527. Wieś jest siedzibą sołectwa Kwitajny w którego skład wchodzi również miejscowość Zielno.

Dwory:

 
 Z powodu faszyzowania przez wuja hrabiego Lepela Marion nie mieszkała w tym pałacu, lecz w odrębnym domu.


Pałac Comthurhof

Canditten obecnie Kandyty --> Wiki

Ofenzywa rosyjska w styczniu 1945 i wyzwolenie Warszawy.

Wiki --> Statek Gustloff


Besarabia - nazwa ta wywodzi się od ówczesnego wołoskiego rodu książęcego Besarab, który od XVI do XVIII wieku rozciągnął swoje panowanie nad tymi ziemiami. Kiedy car Aleksander l najpierw wyparł Napoleona, a potem Turków i zajął Besarabię, zachęcał niemieckich chłopów do osadnictwa na leżącej odłogiem ziemi i jej uprawy. W latach 1814 - 1842 usłuchało jego wezwania 8.000 migrantów; w roku 1817 włączyło się do tego nowe pokolenie rodziny Sackmann, która osiedliła się między rzekami Dniestr i Prutą, i która wraz z innymi kolonistami założyła wieś Marienfeld. Od 1940 roku jest to, po różnych zawirowaniach historycznych, teren Rosji. Po wysiedleniu z Besarabii zakończyła się historia Niemców na wschodzie. Obecnie nazwa ta zniknęła z map, a teren ten został podzielony pomiędzy Ukrainę oraz Mołdawię.

Siedmiogród lub Transylwania  – kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Główne miasta Siedmiogrodu to Braszów, Kluż-Napoka, Sybin i Târgu Mureș. Zamieszkany jest przez ludność narodowościowo mieszaną, większość stanowią Rumuni, ale zamieszkują ten teren także bardzo liczne mniejszości narodowe, przede wszystkim węgierska, saska (niemiecka), szeklerska i cygańska.- Pierwsza faza niemieckiego osadnictwa rozpoczęła się w połowie XII wieku, ludność ta osiadła w okolicach dzisiejszego Sybina. Głównym powodem zaproszenia przybyszów przez króla Gejzę była obrona granicy przed napadami Szeklerów. Niemcy również cenieni byli za swą specjalistyczną wiedzę z zakresu górnictwa i gospodarność, która miała poprawić gospodarkę tych terenów. Druga faza kolonizacji rozpoczęła się na początku XIII wieku, wówczas to grupy ludności przybywały głównie z Nadrenii, Południowych Niderlandów, Turyngii i Bawarii. Ludność ta skoncentrowała się w północno-wschodnim Siedmiogrodzie, w mieście Nösen. Otaczający obszar znany był jako Nösnerland. Dalsza imigracja Sasów, posuwała się stopniowo coraz dalej na wschód. W 1211 roku, za namową króla Andrzeja II, na tereny południowo-wschodniego Siedmiogrodu przybyli krzyżacy. Obszar przez nich zamieszkany nosił nazwę Burzenland. Aby uchronić przełęcze górskie, w Karpatach przed atakami Połowców, rycerze zbudowali liczne zamki i miasta, w tym największe Kronstadt (Braszów).

Baczka − kraina w północnej Serbii i południowych Węgrzech, część Wojwodiny położona między Dunajem i Cisą; region rolniczy.  Większe miasta: Nowy Sad (Novi Sad), Subotica. Historia: W X w. włączona do Węgier. W XV–XVII w. pod panowaniem tureckim; następnie wróciła do Węgier; 1920 podzielona między Węgry i Królestwo SHS (późniejsza Jugosławia), w okresie II wojny światowej na krótko powróciła w granice Węgier. Nazwa regionu pochodzi od miejscowości Bač.


Warcino w pow. miasteckim
Niedaleko Słupska i zaledwie 50 km od Ustki leży wieś Warcino. Turyści znudzeni plażą lub nie mający szczęścia do letniej pogody, mogą odwiedzić tam pałac niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka. Więcej: http://alehistoria.blox.pl/2009/08/WARCINO.html
Meklemburgia-Pomorze Przednie. "Fenomen antypolskości"Jugendschutzlager Uckermark – niewielki obóz koncentracyjny, filia obozu Ravensbrück koło miejscowości Fürstenberg w Brandenburgii.
Obóz przeznaczony był początkowo dla dziewcząt a następnie został przekształcony w obóz zagłady. http://www.ravensbrueck.de/mgr/neu/Prenzlau – miasto w północno-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Brandenburgia, siedziba powiatu Uckermark. Leży na Pojezierzu Meklemburskim,
nad rzeką Wkrą. Liczy około 20 tys. mieszkańców. W mieście znajduje się stacja kolejowa. W czasie II wojny światowej znajdował się tu obóz jeniecki Oflag II A.
Obecnie o obozie ani słowa.
 
Dolna Saksonia


 
Westfalia 

Część druga - Konno przez Mazury


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz